Cosy på LRKs Jaktmästerskap 2007
Foto Peter Raneryd