Kurs på Öster Malma för Jamie Bettinsson 3 maj 2008